Je dossier

Leerlingen secundair onderwijs

Leerlingdossier

Het multidisciplinair dossier

Elke stap in je begeleiding wordt genoteerd in een multidisciplinair dossier. Dat is een moeilijk woord voor jouw persoonlijk dossier in het CLB.

In het multidisciplinair dossier noteren wij alles wat met jouw begeleiding te maken heeft. Ook de resultaten van de medische onderzoeken staan in dat dossier.

Wanneer je van school verandert, verhuist jouw multidisciplinair dossier automatisch mee naar het nieuwe CLB. Je kan hier tegen verzet aan tekenen. Meer weten? Lees dan de folder Je dossier in het CLB.

Toegang tot jouw multidisciplinair dossier

Jij hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op toegang tot jouw multidisciplinair dossier. Tot sommige informatie heb je geen toegang. Hierover kan jouw CLB-medewerker meer vertellen.

Neem contact op met het CLB. Je kan je multidisciplinair dossier inkijken. Dit gebeurt altijd samen met een CLB-medewerker die je uitleg kan geven over wat er in je multidisciplinair dossier staat en waarom het er in staat.
Indien je dit vraagt, moet de CLB-medewerker er binnen de tien werkdagen voor zorgen dat je toegang krijgt. Voor gegevens over je gezondheid ligt het anders. Hiervoor zal je altijd met een arts of verpleegkundige een afspraak moeten maken.

Jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Dan moet het CLB bepaalde informatie ook met je moeder en/of vader delen. Jouw CLB-medewerker kan je hier meer over vertellen.

Meer weten? Lees dan de folder Je dossier in het CLB.