Het CLB

Ouders

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Wij informeren, helpen, begeleiden.

Wij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school.

Wij werken onafhankelijk van de school.

Wij hebben beroepsgeheim.

Wij werken altijd gratis.

Wat doen we?

Het CLB werkt rond 4 grote thema’s of domeinen

Samen werken aan een gezonde levensstijl

Aandacht voor het welzijn van je kind, van kop tot teen, vandaag en morgen.
 
 • Opvolgen van groei en ontwikkeling
 • Gratis CLB consulten (dit ken je als de vroegere medische consulten)
 • Gratis inentingen
 • Advies bij besmettelijke ziekten

Je kan het CLB ook contacteren bij vragen over gezondheid. Bijvoorbeeld:

 • Je kind kan het bord niet goed lezen.
 • Je maakt je zorgen over het gewicht van je kind.
 • Je kind heeft vragen over seksualiteit.
 • Je kind eet niet goed.
 • Je kind slaapt niet goed.
 • ...

Als kiezen moeilijk wordt.

Het CLB kan helpen om de juiste studierichting of een studieaanbod op maat te vinden.
 • Je kind weet niet goed welke richting te volgen.
 • Je weet niet goed wat de verschillende mogelijkheden zijn op school.
 • Je hebt een vraag over leren en werken.
 • Je hebt vragen over leerplicht.
 • Je kind spijbelt.
 • Je kind wordt tijdelijk of definitief uitgesloten op school.

Wanneer je kind onvoldoende naar school komt, wordt het CLB ingeschakeld. Deze begeleiding is verplicht.

Ook bij een tijdelijke of definitieve uitsluiting op school (= tuchtmaatregelen), is begeleiding door het CLB verplicht.

Het loopt op school niet zo vlot.

Het leren gaat moeilijk of net te gemakkelijk.
 
 • Je kind heeft moeite met rekenen of lezen.
 • Je kind gaat niet graag naar school.
 • Je kind kan zich moeilijk concentreren.
 • Het leren gaat te vlot en je kind verveelt zich op school.

Je kind voelt zich niet goed in zijn vel.

Het CLB biedt ondersteuning bij je vragen over opvoeding, aanpak of zorgen over je kind.
 
 • Je kind voelt zich niet goed in zijn vel.
 • Je maakt je zorgen over je kind.
 • Je kind heeft het lastig met de scheiding van zijn ouders.
 • Je kind heeft faalangst.
 • Je kind pest of wordt gepest.
 • Je kind heeft iemand verloren en heeft het daar moeilijk mee.

CLB-medewerkers

Wie werkt er op een CLB?

Het CLB werkt multidisciplinair, wat betekent dat verschillende professionals met elkaar samenwerken.
Op het CLB werken:

 • Artsen
  De CLB-arts kijkt naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om te kunnen komen tot een gezonde ontwikkeling en groei. Preventie is daarbij een belangrijk deel van de opdracht. Het is belangrijk om tijdig beginnende aandoeningen of ziekten op te sporen of - nog beter - te voorkomen.

 • Verpleegkundigen (PMW)
  In het CLB zijn ook paramedisch werkers of verpleegkundigen aan de slag. Hen ken je waarschijnlijk van het CLB consult of de vaccinaties waar zij een belangrijke rol opnemen. De verpleegkundige heeft daarnaast veel kennis over gezondheidszorg en de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De aandacht gaat daarbij naar de manier waarop jouw kind functioneert in een sociale omgeving: thuis en op school.

 • Psychologen/pedagogen/agogen en psychologische assistenten (PPC/PPW)
  Bij de PPC/PPW staat de leeromgeving van jouw kind centraal. Wat heeft een kind of jongere nodig om maximaal te kunnen deelnemen en slagen in het onderwijs? De PPC/PPW heeft kennis van onderwijsdiagnostiek: wanneer dat nodig is zal de PPC/PPW de concrete noden van jouw kind op school in kaart brengen.

 • Maatschappelijk werkers (MW)
  Voor een maatschappelijk werker is niet alleen de school belangrijk: de sociale omgeving van jouw kind en de thuissituatie zijn minstens van even groot belang. De maatschappelijk werker zoek samen met jou en je kind naar een oplossing voor je vraag. Wanneer dat nodig is, wordt daarbij samengewerkt met andere partners en hulpverleners.

Zij worden ondersteund door:

 • Een directeur
 • Secretariaatspersoneel
 • Onderhoudspersoneel
 • Coördinatoren
 • Overige medewerkers