Hoe werkt het CLB?

Ouders

Hoe werkt het CLB?

Van vraag naar antwoord

Wanneer jij of je kind met een vraag naar het CLB stapt, luisteren wij altijd eerst naar wat jij en je kind te vertellen hebben.

  • Het antwoord kan snel komen, bijvoorbeeld via mail of chat.

  • Het CLB werkt altijd gratis.

  • Soms wil het CLB echter eerst een persoonlijk gesprek voeren om de vraag beter te kunnen begrijpen. Hiervoor zal de CLB-medewerker met jou en/of je kind een afspraak maken. Dit gesprek kan doorgaan op school of op het CLB.

Het CLB behandelt informatie steeds vertrouwelijk. Het CLB houdt zich daarbij aan het beroepsgeheim.

Samen wordt gezocht naar de beste oplossing.

  • Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt steeds de toestemming van de ouder(s) gevraagd.

  • Voor kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar beslist het CLB in overleg met je kind welke informatie aan de ouder(s) wordt verteld. Ook hier wordt gezocht naar zoveel mogelijk samenspraak met de ouders.

Lees hierover meer op De rechten van je kind en als ouder.