Rechtspositie Minderjarigen

Ouders

Rechten en plichten

De rechten van je kind en als ouder
De rechten van je kind en als ouder

De CLB maken, net als organisaties uit 6 andere sectoren, deel uit van de integrale jeugdhulp. Al deze organisaties dienen de rechten te respecteren zoals beschreven in het Decreet Rechtpositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (of kortweg DRM).

Algemene regels van het DRM
  • Alle rechten zijn voor alle minderjarigen gelijk.

  • Het belang van de minderjarige staat altijd centraal.

  • De minderjarige kan de meeste rechten uit het DRM zelfstandig uitoefenen. Voor een aantal rechten dient hij bekwaam geacht te worden.

Wat betekent "bekwaam zijn"?

Bekwaam zijn betekent dat je in staat bent het desbetreffende recht zelfstandig uit te oefenen.
Vanaf 12 jaar wordt de minderjarige vermoed bekwaam te zijn. Het CLB-team beoordeelt dit in dialoog met de minderjarige en zijn ouders. Deze bekwaamheidsvereiste geldt enkel voor de uitoefening van de volgende 3 rechten:

  • recht op instemming met CLB-begeleiding
  • recht op toegang tot het dossier
  • recht om niet tegen zijn wil gescheiden te worden van zijn ouders

Wanneer de minderjarige niet bekwaam is om deze rechten zelfstandig uit te oefenen zijn het in principe zijn ouders die deze rechten voor hem uitoefenen.

Meer weten? Lees dan de gids voor ouders over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp.