FAQ

Ouders

Over het CLB

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u vaak gestelde vragen en hun antwoord over de werking van het CLB.

Heeft u een bijkomende vraag of vindt u geen antwoord, stel uw vraag dan via het CLB dat uw kind begeleidt.
Contactgegevens van uw CLB vindt u terug via deze pagina.

Wat gebeurt er met het dossier als je kind overgaat naar een andere school?

Wanneer je kind overgaat naar een andere school, dan wordt het leerlingendossier van het CLB automatisch overgedragen naar het nieuwe CLB (-team). Hiertegen kan verzet worden aangetekend. Lees meer op het het leerlingendossier.

Moet ik betalen voor het medisch onderzoek van het CLB?

Nee, het CLB consult (wat vroeger het medisch onderzoek werd genoemd) is altijd gratis.

Hoe wordt de privacy van mijn kind gegarandeerd tijdens het medisch onderzoek?

De belangrijkste CLB consulten (wat vroeger de medische onderzoeken werden genoemd) vinden steeds plaats op het CLB in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De lokalen zijn zo ingericht dat er bijzondere aandacht gaat naar de privacy van je kind. Dat betekent dat niemand, buiten de arts en de verpleegkundige van het CLB, je kind in zijn/haar ondergoed kan zien.

Wat is het CLB consult?

De CLB consulten, of systematisch contactmomenten, worden op vaste tijdstippen uitgevoerd bij alle leerlingen. Dit werd vroeger het medisch onderzoek of medisch consult genoemd. De CLB consulten zijn gratis voor de leerling en de ouders.

Tijdens het CLB consult wordt de groei en ontwikkeling van uw kind opgevolgd. Daarbij komt niet alleen het medisch onderzoek aan bod (we kijken naar het gewicht, gehoor, zicht, ? van uw kind), maar hebben we ook aandacht voor leefgewoonten, vragen over het opgroeien en de mentale gezondheid van uw kind (het welbevinden).

Uw kind ontvangt altijd een brief met de resultaten van het CLB consult.

Behoort het CLB altijd tot hetzelfde onderwijsnet als de school?

Het CLB en de school waarmee het samenwerkt behoren niet noodzakelijk tot hetzelfde net. Een CLB kan tot één van onderstaande netten behoren:

  • het Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • het officieel gesubsidieerd net (waarbij de steden of gemeenten of de provincie de inrichtende macht zijn)
  • het vrij ingericht gesubsidieerd net (ingericht door een vzw)

Een CLB kan scholen van alle netten begeleiden.

Is het CLB consult (het vroegere medisch onderzoek) verplicht?

Het medisch onderzoek is verplicht. Indien je liever niet hebt dat je kind op medisch onderzoek komt bij het CLB, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Je kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een andere CLB-arts (van hetzelfde centrum of een ander centrum)
  • Je kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een andere arts. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Dit onderzoek is ook niet gratis. Meer informatie? Neem hiervoor contact op met het CLB.
Moet ik betalen voor de vaccinaties van het CLB?

Nee, alle vaccinaties die door het CLB worden gezet zijn altijd gratis.

Wanneer is het CLB open?

Het CLB is elke werkdag open.
Je kan ook tijdens de vakantie bij het CLB terecht! Bekijk je openingsmomenten van jouw CLB hier.

Je kan ook chatten met het CLB.

Raadpleeg contacteer het CLB voor openingsuren.

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, alle dienstverlening van het CLB is gratis.

Mijn kind volgt huisonderwijs. Is het CLB-consult verplicht?

Als je kind huisonderwijs volgt, moet het verplicht deelnemen aan de CLB-consulten (of systematische contacten, het vroegere medisch onderzoek). Zo kan het CLB de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind opvolgen. Je mag zelf een CLB kiezen. Je kind kan ook voor vaccinaties terecht bij het CLB.