Het multidisciplinair dossier

Ouders

Leerlingdossier

Het dossier van je kind
Het multidisciplinair dossier

Het CLB houdt van iedere leerling een multidisciplinair dossier bij.
Dit persoonlijk multidisciplinair dossier bevat alle gegevens over de begeleiding van het CLB. Ook de resultaten van de medische onderzoeken worden hierin bijgehouden.

Het CLB neemt enkel gegevens op die in het belang zijn voor de begeleiding.

Wanneer je kind van school verandert, wordt het dossier automatisch overgedragen naar het nieuwe CLB, tenzij je hier tegen verzet aantekent.
Is je kind 12 jaar of ouder? Dan kan hij zelf dit verzet aantekenen.

Toegang tot het multidisciplinair dossier
  • Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan zijn het in principe de ouder(s) die toegang kunnen vragen tot het dossier.
  • Is je kind 12 jaar of ouder? Dan is het in principe je kind zelf die beslist wie toegang krijgt tot het dossier.

Meer weten over het dossier en recht op toegang? Lees dan de brochure Je dossier in het CLB.