Jaarverslagen

Professionals

Het CLB in cijfers

Een overzicht van jaarverslagen

Sinds een aantal jaren publiceert de CLB-sector jaarlijks een verslag waarin gerapporteerd wordt over de activiteiten van het afgelopen schooljaar.
Deze worden opgesteld op basis van de verzamelde gegevens uit het elektronisch leerlingendossier LARS.

Ook CLBch@t brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden.