Beroepsgeheim

Professionals

Geheimhoudingsplicht

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Beroepsgeheim betekent dat de CLB-medewerker een geheimhoudingsplicht heeft over alles wat hij tijdens de beroepsuitoefening verneemt, als gevolg van een vertrouwensrelatie.

Een persoon die beroepsgeheim heeft, mag dingen die hij hoort of die hij te weten komt door zijn beroep niet zomaar doorvertellen.
Het beroepsgeheim van de hulpverlener geldt ook ten aanzien van de ouders van de bekwaam geachte minderjarige leerling. Ouders hebben niet zomaar recht op informatie van de hulpverlener, enkel gebaseerd op hun ouder-zijn.

Er bestaan een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de cliënt in groot gevaar verkeert moet de CLB-medewerker in sommige gevallen zijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Het CLB dient hierbij een aantal wettelijke verplichtingen te volgen.

Binnen een CLB-team is er sprake van een gezamenlijk beroepsgeheim. Dit betekent dat het beroepsgeheim rust op een team van hulpverleners in plaats van op elk teamlid afzonderlijk. Alle voor de hulpverlening relevante informatie aangaande de cliënt kan vrij circuleren binnen het team.

Gedeeld beroepsgeheim: het CLB kan in het kader van het hulpverleningsproces relevante informatie doorgeven aan andere hulpverleners die eveneens gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Er wordt vooraf met de leerling/cliënt besproken en toestemming gevraagd welke informatie aan wie wordt doorgegeven.