Specifieke onderwijsbehoeften

Professionals

Het M-decreet

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. Het doel is elke leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen.

Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die je hiervoor moet bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen.

Leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschrift of diploma.

Om bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren en elke leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, hebben leerlingen recht op aanpassingen die het hen mogelijk maken om dat doel te bereiken.
Startvraag hierbij is steeds: wat heeft dit kind nodig om te ontwikkelen en te leren?

Deze aanpassingen moeten redelijk zijn. De school bepaalt, eventueel in samenwerking met het CLB, of de aanpassingen redelijk zijn.
Om de aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam, is er soms ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of een ondersteuningsnetwerk nodig.

Voor sommige leerlingen zijn de aanpassingen die nodig zijn om de leerdoelen te halen niet mogelijk of onvoldoende. Deze leerlingen kunnen een individueel aangepast curriculum volgen in het gewoon onderwijs, en ook dan kunnen ze ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of vanuit het ondersteuningsnetwerk krijgen.
Als het voor zo’n leerling niet mogelijk of niet wenselijk is om het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs te volgen, kan hij indien nodig ook overstappen naar het buitengewoon onderwijs.

Het M-decreet

Het decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kortweg het M-decreet, geeft aan het CLB de exclusieve bevoegdheid om samen met alle betrokkenen te onderzoeken:

  • of een schoolteam ondersteuning nodig heeft om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerling wanneer die het gemeenschappelijk curriculum volgt.
    Indien dit het geval is, schrijft het CLB een gemotiveerd verslag. Dit verslag van het CLB geeft in principe recht op ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk. Het ondersteuningsnetwerk bepaalt hoe die ondersteuning er uit zal zien.

  • of de aanpassingen die nodig zijn voor het aanbieden van een gemeenschappelijk curriculum misschien onvoldoende of onredelijk zijn.
    Indien dit het geval is, schrijft het CLB een verslag. Met dit verslag van het CLB krijgt het kind een individueel aangepast curriculum. Hiermee kan het kind in het gewoon onderwijs blijven en een individueel traject volgen met ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk, of kan het kind de overstap naar buitengewoon onderwijs maken.