Integrale Jeugdhulp

Professionals

Integrale Jeugdhulp

CLB binnen het jeugdhulplandschap
Het CLB en Integrale Jeugdhulp

De CLB-sector maakt deel uit van de Integrale Jeugdhulp (kortweg IJH).
Het decreet op de Integrale Jeugdhulp dat van start ging op 1 maart 2014, luidde het begin in van en hernieuwd jeugdlandschap.
Dit decreet is van toepassing op de volgende sectoren:

 • Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG)
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • Kind en Gezin (K&G)
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Bijzondere Jeugdbijstand
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Pleegzorg
Integrale Jeugdhulp

Integrale jeugdhulp biedt aan minderjarigen, hun ouders, en in voorkomend geval hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar behoefte aan hebben, hulp en zorg op maat die met een grote mate van flexibiliteit de hulpvraag proberen te beantwoorden.

Ze doet dat door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag in een sector-overschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod.

Het jeugdhulpaanbod kan herzien worden in functie van wat als efficiënt, effectief en ondersteunend ervaren wordt door de minderjarige, zijn ouders, en in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken.

Rol van het CLB binnen Integrale Jeugdhulp

Het CLB fungeert als dienst brede instap wat betekent dat het iedere vraag naar jeugdhulp onthaalt, ongeacht het probleemgebied. Daarnaast werkt ieder CLB samen met een Multidisciplinair Team (MDT) voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
Het CLB kan leerlingen met specifieke zorgnoden doorverwijzen naar de meest gepaste hulpverlening. Hiervoor doet het een beroep op zijn draaischijffunctie .

Integrale jeugdhulp omvat:

 • Brede instap: CLB, Kind en Gezin en Centra Algemeen Welzijnswerk

 • Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: Kind en Gezin, CAW, beperkte dagopvang VAPH, JAC, …

 • Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: MPI, aanvraag hulpmiddelen bij slechtziendheid, persoonlijk assistentiebudget, begeleidingstehuis, kamertraining, ….

 • Gerechtelijke jeugdhulp, opgelegd door een jeugdrechter.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is enkel beschikbaar voor personen die hiervoor een aanvraag indienen bij de toegangspoort.
Het CLB kan deze vereiste aanvraag indien voor leerlingen van de school.

De jeugdhulp vertrekt van de hulpvraag of de hulpbehoefte van de personen tot wie ze zich richt en sluit daar maximaal bij aan.
Als verschillende vormen van jeugdhulp gelijkwaardig aan een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoefte kunnen beantwoorden, wordt de minst ingrijpende vorm van jeugdhulp aangeboden.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn.