Samenwerkingsakkoorden

Professionals

Samenwerken

Een integrale aanpak

De CLB-sector heeft reeds vele samenwerkingsakkoorden en –verbanden afgesloten. De onderstaande lijst toont een overzicht van samenwerkingsakkoorden/verbanden die werden afgesloten op sectorniveau. De InternettenSamenwerkingsCel, kortweg ISC, verbindt hierbij alle 72 centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen, over de netten heen.

Hiernaast sluiten CLB’s ook op lokaal niveau samenwerkingsverbanden af.

De ISC stuurt eveneens de werking aan van netoverstijgende projecten zoals CLBch@t, LARS (elektronisch leerlingendossier), Onderwijskiezer en Prodia (prodiagnostiek).

SOM

De GO! CLB maken deel uit van de SOM: federatie van sociale ondernemingen.

SOM verenigt, ondersteunt en vertegenwoordigt sociale ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg en een rechtvaardige sociale politiek. Deze maatschappelijke opdracht wordt door het SOM opgenomen vanuit een pluralistische en democratische visie.