Informatie voor huisartsen

Professionals

U bent huisarts?

Samenwerken met een integrale aanpak

Stel je als arts problemen vast bij een leerling die een patiënt van je is? Neem dan contact op met de CLB-arts. Door elkaar te informeren kunnen we samenwerken om de leerling optimaal te laten deelnemen aan de activiteiten en lessen op school. Het kan gaan over een kind met een chronische ziekte, een vermoeden van spijbelgedrag dat de leerling wil laten wettigen met een doktersattest, vragen over huisonderwijs.

Je vindt de CLB-arts van je patiënt via deze databank door de school waar je patiënt schoolloopt, in te voeren.

Hoe gebruiken?
  • Voer het wachtwoord in dat je als Vlaamse arts kreeg van het Departement Onderwijs en Vorming. Heb je geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar spijbelen@vlaanderen.be
  • Voer de postcode van de gemeente in van de school van je patiënt.
  • Klik in de lijst op de school van je patiënt.
  • De contactgegevens van het CLB, verbonden aan die school, verschijnen.
  • Klik verder voor de naam en contactgegevens van de CLB-arts.
Wat kan u doen bij spijbelen?

Meer weten over de rol die de huisarts kan spelen bij spijbelen? Wat met het dixit-attest?
Lees de brochure Als arts kan je scholen helpen om spijbelen te detecteren en aan te pakken.

Het CLB Consult

Meer dan een medisch onderzoek

Leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de CLB-consulten.

De leerling of hun ouders kunnen zich wel verzetten tegen de uitvoering ervan door een bepaalde CLB-medewerker. Ze kunnen dan kiezen voor een andere medewerker of een ander CLB.

De leerling of ouder(s) hebben ook de keuze om deze verplichte opdrachten te laten uitvoeren door de huisarts van het gezin. In dat geval zal de leerling zich bij je aanbieden met een modeldocument waarin wordt aangegeven wat er van jou wordt verwacht.
Een voorbeeld van die modellen vind je op de website van het Departement Onderwijs.