Het CLB?

leerkrachten en scholen

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze gezamenlijke opdracht: leerlingenbegeleiding!

Iedere leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

Van elke school wordt verwacht dat ze een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding voert. De school is dan ook de eerste verantwoordelijke voor het zorgbeleid op school (de schoolinterne zorg).
Daarnaast werkt de school nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (of CLB) en de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD).

Een CLB werktsubsidiair aan de school

Subsidiair betekent dat wij ondersteunen op het ogenblik dat de draagkracht van school of ouders wordt overschreden. Hierbij proberen wij de duur van de begeleiding zo kort mogelijk te houden en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de leerling.
Het CLB is dus een ondersteunende partner voor de school, en dus voor u.
Deze ondersteuning uit zich zowel bij het opvolgen van individuele leerlingen, als in groep. Tevens kan het CLB activiteiten organiseren op preventief vlak. Deze gebeuren steeds in nauw overleg en samen met de school.

Het CLB is dan ook een onmisbare partner bij het opzetten van een zorgbeleid op de school.

Op welke domeinen werkt het CLB?

Het decreet op het CLB onderscheidt opdrachten
binnen vier begeleidingsdomeinen:
 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren
 • preventieve gezondheidszorg

Deze vier domeinen doorkruisend heeft het CLB nog een verplichte opdracht in het kader van de leerplichtopvolging en de medische consulten.

 • Leren & studeren

  Wanneer het leren moeilijk gaat of school te gemakkelijk is

 • Onderwijsloopbaan

  Samen op zoek naar de juiste studierichting, school of aangepast studieaanbod

 • Psychisch en sociaal functioneren

  Wanneer je je niet goed voelt thuis of op school

 • Preventieve gezondheidszorg

  Samen werken aan een gezonde levensstijl