Het multidisciplinair dossier

leerkrachten en scholen

Het MDD

Het multidisciplinair dossier
Wat staat er in het dossier?

In het dossier komt alles wat te maken heeft met de begeleiding die het CLB de leerling biedt.
Onder meer volgende gegevens komen aan bod:

  • identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer

  • conclusies en afspraken uit gesprekken

  • resultaten van onderzoeken

  • gegevens aan ons bezorgd door andere mensen die bij de begeleiding betrokken zijn, zoals een logopedisch verslag

Wie heeft er recht op toegang?
  • De bekwame minderjarige oefent zelf het recht op toegang uit.
  • Indien de leerling onbekwaam is wordt het recht op toegang in principe uitgeoefend door de ouders.

Toegang gebeurt altijd samen met een CLB-medewerker die uitleg geeft rond de inhoud van het dossier.
Indien toegang gevraagd wordt, moet de CLB-medewerker daar binnen de tien werkdagen voor zorgen.

Voor gegevens over de gezondheid ligt het anders. Rond deze specifieke informatie kan de arts of verpleegkundige van het CLB inlichtingen geven.

Iedereen die in het dossier van de minderjarige vermeld wordt heeft toegang tot gegevens die enkel op hem betrekking hebben.

Waar heeft de rechthebbende geen toegang toe?

Informatie …

  • die bezorgd is door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden
  • die enkel over derden gaat
  • waarvan het op dit moment niet in het belang van de minderjarige om hem daarover te informeren
  • in documenten bestemd voor het gerecht

Meer weten over het MDD in het CLB?