Lijst van medewerkers

In dit centrum werken volgende medewerkers

Als directeur draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het CLB.
Tot mijn taken behoren onder andere het uittekenen van een visie en CLB-beleid, personeelsbeleid en het vertegenwoordigen van het CLB in het netwerk.

 

Als psycho-pedagogisch consulent of psycho-pedagogisch werker kijk ik vanuit mijn expertise naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om maximaal te kunnen participeren en slagen in het onderwijs. Hiervoor kijk ik naar het kind en jongere in relatie tot de leeromgeving.

 

Als verpleegkundige (paramedisch werker) kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om hun groei- en ontwikkelingspotentieel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Ik kijk hierbij naar gezondheid, groei en ontwikkeling en welbevinden. Preventie is een belangrijk onderdeel van mijn opdracht.

 

Als maatschappelijk werker kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om maximaal te kunnen participeren en slagen in het onderwijs en de maatschappij. Hiervoor kijk ik naar het kind en jongere in relatie tot de sociale omgeving en de thuissituatie.

 

Als arts kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om hun groei- en ontwikkelingspotentieel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Ik kijk hierbij naar gezondheid, groei en ontwikkeling en welbevinden. Preventie is een belangrijk onderdeel van mijn opdracht.

 

Als intercultureel bemiddelaar werk ik als brugfiguur tussen het CLB, de leerling, de ouders en de school. Daarbij heb ik bijzondere aandacht voor de culturele context.

 

Als administratief medewerker ondersteun ik de werking van het CLB op allerlei vlakken. Ik zorg voor een warm en vriendelijk onthaal op het CLB. Daarnaast kunnen verschillende administratieve taken worden toegekend zoals personeelsadministratie of boekhouding.