Klachten

Niet tevreden? Zeg het ons

We doen er alles aan om onze dienstverlening en onze contacten met u, uw kind en de school  zo goed mogelijk te laten verlopen.

 Toch loopt het soms niet zoals verwacht en heeft u een klacht over onze werking of over de manier waarop een medewerker u heeft bijgestaan. Dan is het goed om dit te melden. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor ons, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Wat kan u doen als u niet tevreden bent?

 U kan verschillende acties ondernemen als u niet tevreden bent:

 ·         Ga het gesprek aan met onze medewerker. Mogelijk wordt het probleem dan direct verholpen.

·         Lukt dat niet, vul dan het klachtenformulier in en bezorg het via mail of per post aan onze directie. Geef een duidelijke omschrijving van de feiten. Wees zo concreet mogelijk: wat, waar, wanneer, wie, ...

Bij goede ontvangst van de klacht ontvangt u binnen de 10 kalenderdagen een ontvangstbevestiging.

De klacht wordt onderzocht door onze directie en maximaal 45 kalenderdagen later wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek.

 

 Niet gelukkig met de resultaten van het onderzoek?

Indien er geen oplossing voor uw klacht kan worden gevonden, wordt de Algemeen Directeur op de hoogte gebracht.

Deze zal trachten te bemiddelen tussen alle partijen.

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""