Klachten

Niet tevreden? Zeg het ons

 

We doen er alles aan om onze dienstverlening en onze contacten met jou, je ouders en de school zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Toch loopt het soms niet zoals verwacht en heb je een klacht over onze werking of over de manier waarop een medewerker je heeft bijgestaan. Dan is het goed om dit te melden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor ons, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Er moet steeds een rechtstreeks verband zijn tussen een klacht en ons centrum.

 

Ben je bijvoorbeeld niet gelukkig met de aanpak van een leerkracht of ga je niet akkoord met een beslissing van de school, dan kunnen we deze klacht niet opnemen.

 

In zulke gevallen geven we je informatie waar je met je klacht terecht kan

 

 

 

 Wat kan je doen als je niet tevreden bent?

 

 Je kunt verschillende acties ondernemen als je niet tevreden bent:

 

 ·         Ga het gesprek aan met onze medewerker. Mogelijk wordt het probleem dan direct verholpen.

 

·         Lukt dat niet, vul dan het klachtenformulier in en bezorg het via mail of per post aan onze directie. Geef een duidelijke omschrijving van de feiten. Wees zo concreet mogelijk: wat, waar, wanneer, wie, ...

 

 Binnen de 10 kalenderdagen ontvang je een bevestiging als we de klacht goed ontvangen hebben.

 

De klacht wordt onderzocht door onze directie en maximaal 45 kalenderdagen later wordt je op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek.

 

 

 Niet gelukkig met de resultaten van het onderzoek?

 

Indien er geen oplossing voor jouw klacht kan worden gevonden, wordt de Algemeen Directeur op de hoogte gebracht. Deze zal trachten te bemiddelen tussen alle partijen.

 

 

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""