Besmettelijke ziekten

Wanneer er bij een leerling van de school een besmettelijke ( overdraagbare) ziekte wordt vastgesteld is het wettelijk verplicht dat dit door de behandelende arts of ouders wordt gemeld aan de CLB-arts. Dit kan rechtstreeks of via de schooldirectie.

 

Het medisch team van het CLB zal dan een stappenplan ( opgesteld door de overheid, gezondheidsinspectie en deskundigen van de Vlaamse universiteiten en CLB-artsen) volgen om te voorkomen dat de besmetting zich zal uitbreiden naar de andere leerlingen van de klas. 

 

Deze profylactische maatregelen kunnen gaan van informatiebrieven aan ouders, extra poetsen in de klas en de toiletten, toezicht op persoonlijke hygiënische maatregelen ( handen wassen na een toiletbezoek, aandacht bij hoesten en neusslijmen,…), nazicht van vaccinatieschema, doorverwijzen naar de behandelende arts, tot zelfs uitzonderlijk het sluiten van een klas of school bij epidemische besmettingen.

 

Concreet gaat het over: buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose ( dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de gladde huid, mollusca contagiosa ( parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""