Gezondheidsbeleid

Algemeen

Vandaag zijn we het erover eens dat gezondheid meer is dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid is een breed begrip en wijst op zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel en psychisch welbevinden.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking: evenwichtige voeding is een thema met een sterke invulling vanuit lichamelijk welbevinden: een evenwichtige maaltijd, de inname van energie, .... Maar, ook de sociaal-emotionele component van voeding mogen we niet verwaarlozen: het eetgedrag als sociaal gebeuren, de problematiek van obese kinderen die gepest worden, .... Tot slot is er de psychische dimensie bij eetgedrag: eetgedrag als reactie op emotionele (stress)situaties, eetstoornissen, .....

 

Thema's

De Vlaamse overheid heeft gezondheidsdoelstellingen geformuleerd rond 6 thema’s. Veel van deze doelstellingen zijn gericht naar kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar. Het spreekt voor zich dat onderwijs dan in beeld komt als belangrijke partner voor het realiseren van deze doelen :

-       Gezondheidsdoelstelling voeding en beweging

-       Gezondheidsdoelstelling zelfdoding (en depressie)

-       Gezondheidsdoelstelling tabak, alcohol en drugs

-       Gezondheidsdoelstelling ongevallen in de privésfeer

-       Gezondheidsdoelstelling infectieziekten en vaccinatie

-       Gezondheidsdoelstelling borstkankeropsporing

 

 

Op basis van deze Vlaamse gezondheidsdoelstellingen kan een school volgende gezondheidsthema’s  uitwerken:

-       Voeding en beweging

-       Lichaamshygiëne

-       Genees- en genotsmiddelen (tabak, drugs en alcohol)

-       Veiligheid (ook verkeersveiligheid) en eerste hulp

-       Seksualiteit en relaties

-       Welbevinden (gevoelens, pesten, stress, depressie, faalangst, suicidepreventie)

-       Gezondheid en milieu (omgeving)

 

Samenwerken

Een gezondheidsbeleid op maat van de school kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze Vlaamse kinderen en jongeren.

Om een geslaagd en duurzaam gezondheidsbeleid te realiseren is er een groot draagvlak nodig. Niet alleen de mate waarin de leraren en leerlingen participeren is belangrijk. Ook een nauwe samenwerking met en participatie van de ouderwerking zijn een must.

 

Daarnaast kunnen ondersteunende schoolnabije en schoolexterne partners een belangrijke rol vervullen :

-       Pedagogische begeleider van de school

-       CLB

-       Expertisepartner

-       andere, bijvoorbeeld Lokaal  GezondheidsOverleg Gezond + en LOGO Dender en LOGO Waasland

 

De LOGO’S  zijn belangrijke partners bij het ondersteunen van het gezondheidsbeleid op school.

Bij het LOGO vind je materialen en projecten voor een gezonde levensstijl. Daarnaast ondersteunen zij de samenwerking van schoolnabije partners zoals het CLB en lokale besturen in hun opdracht om de school te helpen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid.

Linken :

 

www.gezondplus.be

www.logodender.be

www.gezondopschool.be

www.zorg-en-gezondheid.be

 

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""