Medische onderzoeken

Algemeen

Het CLB heeft als opdracht om de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van leerlingen te behouden en te bevorderen. Dit heet preventieve gezondheidszorg. Naast de nodige vaccinaties en medische consulten kan u ook bij ons terecht met vragen in verband met de gezondheid van uw kind.

Om de gezondheidstoestand te onderzoeken, organiseren wij een aantal medische onderzoeken.

 

Wanneer?

Elk kind dat school loopt in een erkende school in Vlaanderen, kan een medisch onderzoek laten uitvoeren in een centrum voor leerlingenbegeleiding. Dit gebeurt doorgaans op vaste tijdstippen:

      In de 1ste en 2de kleuterklas
      In het 1ste, 3de en 5de leerjaar van het lager onderwijs
      In het 1ste en 3de jaar van het secundair onderwijs

 

 Wat houdt het onderzoek in?

De CLB-arts en -verpleegkundige testen de ogen en oren van je kind, meten de lengte en het gewicht, kijken de tanden en de houding na, en kijken ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan het CLB snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen.

 

Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt deze de ouders en hun kind een advies, bijvoorbeeld om  een specialist nader onderzoek te laten doen.

De CLB's verzamelen door hun onderzoeken belangrijke informatie over de algemene gezondheidstoestand van jongeren.

 

Verzet

Als je bezwaren hebt (verzet) tegen een verplicht medisch onderzoek door de CLB-arts, mag je dat ook door een andere arts van het CLB of door de huisarts laten uitvoeren.

Die arts moet dan wel dezelfde tests uitvoeren, en de resultaten aan de CLB-arts bezorgen. Voor informatie daarover kan je de directeur van het CLB raadplegen.

 

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""