Vaccinaties

Het Vlaamse basisvaccinatieschema bevat de vaccinaties die aanbevolen worden voor zuigelingen, kinderen en jongeren. Het basisvaccinatieschema vermeldt ook de leeftijd waarop deze vaccinaties best worden toegediend. Op schoolgaande leeftijd is er geen enkele vaccinatie meer verplicht.

 

Het CLB dient de vaccins van het Vlaams basisvaccinatieschema gratis toe aan leerlingen in het eerste en het vijfde leerjaar van het lager onderwijs, in het eerste en derde jaar van het secundair onderwijs en aan hun leeftijdsgenoten van het buitengewoon onderwijs. Bij de huisarts of kinderarts is het vaccin ook gratis, maar moet u de raadpleging wel betalen.

 

Momenteel worden de volgende vaccinaties standaard aangeboden door het CLB:

 

-1ste leerjaar lager onderwijs: vaccin tegen kroep-klem-kinkhoest-kinderverlamming

-5de leerjaar lager onderwijs: vaccin tegen mazelen-bof-rodehond

-1ste jaar secundair onderwijs: voor meisjes vaccin tegen baarmoederhalskanker

-3de jaar secundair onderwijs: vaccin tegen kroep-klem-kinkhoest

 

De vaccinatiestatus wordt bij elk medisch consult nagekeken. Indien er vaccins ontbreken bij uw kind, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en worden er inhaalvaccinaties aangeboden. Indien uw kind in het verleden vaccins gemist zou hebben, kan hij/zij op deze manier bij het CLB dan nog sommige van de gemiste vaccins krijgen. Op die manier proberen de CLB’s een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij hun leerlingen. Dat is immers de enige manier om een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.

 

U wordt via een informatiebrief op voorhand op de hoogte gebracht van de aard en de bedoelingen van de vaccinatie, en de schriftelijke toestemming voor vaccinatie wordt gevraagd via een toestemmingsformulier. De vaccinaties worden in de bovenarm toegediend tijdens het medisch consult of tijdens een vaccinatiemoment op school. Na het toedienen van de vaccinatie, wordt dit geregistreerd in Vaccinnet. Dit is een vaccinatiedatabank voor alle inwoners van Vlaanderen en Brussel met een rijksregisternummer of BIS-nummer.

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""