Voor wie?

 

Uzelf, de leerkrachten, directie en ook uw kind kunnen bij het CLB terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB zoekt naar antwoorden en oplossingen samen met u, uw kind en de school.

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leerkracht(en), de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de directeur, ...

Het CLB start een begeleiding als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leraar zijn, maar ook u of uw kind. Wacht niet tot er een oplossing komt maar neem zelf initiatief. Het CLB zoekt naar de minst ingrijpende hulp (gaat dus niet altijd doorverwijzen naar een andere dienst).

Een begeleiding wordt pas opgestart mits toestemming van de ouders en/of de leerling (+12jaar).

Het CLB start in de meeste gevallen pas een begeleiding als u als ouder of uw kind (indien +12) hier toestemming voor geeft. Als een leerling vaak ongewettigd afwezig is,is het CLB verplicht een begeleiding te starten, ook zonder toestemming.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""