Wat gebeurt met je vraag?

Als het CLB een hulpvraag krijgt, start het een begeleidingstraject op. Zo'n traject bestaat uit één of meerdere stappen.  Of die allemaal doorlopen worden, hangt af van de situatie.

- Er vindt altijd een eerste gesprek plaats: de CLB-medewerker luistert naar de precieze boodschap achter de vraag.  Vaak is dat al voldoende om de vraag  te beantwoorden en is een volgend gesprek niet meer nodig.


- Bij sommige vragen zal het CLB de leerling verder opvolgen.  Dat kan door in een aantal opeenvolgende begeleidingsgesprekken met de leerling en/of de ouders te zoeken naar oplossingen.  Soms is het ook nodig om enkele psychologische, medische of sociale onderzoeken te doen.  Het CLB kan daarbij een hele groep van leerlingen of een klas betrekken.


- Soms zal het CLB de leerling doorverwijzen naar een externe gespecialiseerde dienst zoals een

- centrum voor geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld bij depressie of angsten)

- een crisisopvangcentrum (bijvoorbeeld bij druggebruik)

- een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld bij zware leerstoornissen)

- een revalidatiecentrum (bijvoorbeeld bij problemen met motoriek of taalstoornissen)

- een logopedist (bijvoorbeeld bij spraakmoeilijikheden)... 

Het staat ouders en leerlingen vrij daar al dan niet op in te gaan. 

Het CLB volgt in elk geval het dossier continu op en houdt, als ouders en leerling (+12 jaar) daarmee akkoord gaan, alle betrokken partijen op de hoogte, zonder het beroepsgeheim te schenden.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""