Bewaringstermijn dossier

De multidisciplinaire dossiers (leerlingendossiers) worden door het CLB bewaard tot tenminste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. En minstens tot de leeftijd van 25 jaar.

 

Met één uitzondering : de multidisciplinaire dossiers van leerlingen die buitengewoon onderwijs gevolgd hebben worden bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft.

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""