Welbevinden

 

Het CLB heeft de opdracht bij te dragen aan het welbevinden van leerlingen.  Dit kan gaan over faalangst, zelfverwonding, zelfmoordgedachten, verdriet, sociale vaardigheden, opvoedingsaanpak en –vaardigheden, problemen in de thuiscontext, seksualiteit, pesten, ...


Onze begeleiding bestaat uit het geven van tips en adviezen via één of meerdere begeleidende gesprekken, het ondersteunen bij het zoeken naar meer gespecialiseerde externe hulpverlening, ...  Onze medewerkers hebben beroepsgeheim en werken volgens het decreet rond de rechten van de minderjarige in de hulpverlening.

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""