Wanneer naar het CLB?

 

Men kan contact opnemen met het CLB als men zich zorgen maakt of vragen heeft over het kind op school.

Men spreekt best eerst de leerkracht aan. Misschien kan hij of zij de ouders of de leerling al op weg helpen of bespreekt hij of zij met hen de mogelijkheid om het CLB in te schakelen.
Men kan ook altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker.

Soms neemt het CLB ook zelf initiatief, als je bijvoorbeeld vaak spijbelt of bij besmettelijke ziekten.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""