Wat gebeurt met je vraag?

De CLB medewerker onthaalt een vraag en gaat na of deze kadert binnen de CLB – werking.

Als de vraag kadert binnen de huidige CLB werking wordt deze multidisciplinair benaderd, rekening houdend met het decreet rechtspositie van de minderjarige en volgens een handelingsgerichte aanpak. Indien de vraag niet kadert binnen onze werking, verwijzen we door naar een andere geschikte instantie.

 

Afhankelijk van het traject dat wordt opgestart, verschilt de doorlooptijd.  Dat is de (maximum) termijn waarbinnen het CLB een traject afrondt.
Blijft het een poosje stil rond een bepaald probleemdossier van één van de leerlingen?  Dan kan je altijd even informeren naar de stand van zaken bij de CLB-medewerker.  Die heeft intussen zeker en vast niet stilgezeten, maar is afhankelijk van externe diensten, waar hij op moet wachten.
De CLB-medewerker zal je zeker vertellen in welke fase het begeleidingstraject zich bevindt en wat er al gebeurd is, rekening houdend met zijn beroepsgeheim.


Uiteindelijk geeft het CLB enkel advies en kan het de leerling en zijn ouders tot niets verplichten.
Alleen als ouders hun kind naar het buitengewoon onderwijs willen laten gaan en het CLB dat niet verantwoord vindt, kan het centrum het attest dat wettelijk verplicht is om de leerling in het buitengewoon onderwijs in te schrijven, weigeren.
Het kind moet dan in het gewoon onderwijs les blijven volgen.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""