Besmettelijke ziekten

Wanneer je ziek bent, kan dit ook besmettelijk zijn voor je vrienden in de klas. Dat wil zeggen dat je (vb. door speekseldruppeltjes…) de ziekte kan overdragen en je vrienden ook ziek kunnen worden.

 

Bepaalde ziekten kunnen zeer ernstig zijn (vb. hersenvliesontsteking…) waardoor een ziekenhuisopname soms nodig is.

Er is een lijst van belangrijke besmettelijke ziekten die je arts of ouders moeten melden aan de CLB-arts (rechtstreeks of via de schooldirectie) omdat het CLB dan stappen moet zetten om de verspreiding van die ziekten tegen te gaan en te proberen verhinderen dat andere kinderen uit de klas ook besmet of ziek zouden worden.

 

Dit kan zijn: brieven uitdelen in de klas met informatie voor ouders over de ziekte, extra poetsen in de klas en de toiletten, soms ook vaccinaties nakijken en aanbieden,…

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""