Gezondheidsbeleid

 

Algemeen

Een school kan kiezen om een ‘gezonde’ school te zijn, een school waarin jij, als leerling, en de leerkrachten de ruimte krijgen om zich goed en gezond te ontwikkelen.

 

Thema's

Bij het uitstippelen van een gezondheidsbeleid kan een school kiezen om één van de volgende gezondheidsthema’s uit te werken:

-       Voeding en beweging

-       Lichaamshygiëne

-       Genees- en genotsmiddelen (tabak, drugs en alcohol)

-       Veiligheid (ook verkeersveiligheid) en eerste hulp

-       Seksualiteit en relaties

-       Welbevinden (gevoelens, pesten, stress, depressie, faalangst, zelfmoordpreventie)

-       Gezondheid en milieu (omgeving)

 Samenwerken

Om een geslaagd gezondheidsbeleid te verwezenlijken  is het samenwerken tussen de leraren, de ouders en jij, als leerling belangrijk.

De school kan ook de hulp inroepen van ondersteunende schoolnabije en schoolexterne partners, bijvoorbeeld het CLB.

Nuttige links kunnen zijn :

www.gezondplus.be

www.logodender.be

www.gezondopschool.be

www.zorg-en-gezondheid.be

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""