Medische onderzoeken

Wanneer?

Op geregelde tijdstippen worden kinderen en jongeren medisch onderzocht. Dit gebeurt ongeveer 2 jaarlijks.

Namelijk in de 1e kleuterklas, 2e kleuterklas, het 1e leerjaar, 3e leerjaar, 5e leerjaar, 1e secundair, 3e secundair.

In principe wordt elke leerling 7 keer tijdens de schoolloopbaan onderzocht.

 

Wat wordt onderzocht?

Tijdens deze onderzoeken besteden de dokter en verpleegkundige aandacht aan je groei, gewicht, gehoor, zicht, motorische ontwikkeling, pubertaire ontwikkeling, ...Door deze onderzoeken kan jouw gezondheid van nabij gevolgd worden en kunnen we kort op de bal spelen wanneer zich problemen zouden voordoen.

 

En daarna?

Als het nodig is verwijzen we je door voor behandeling. Een CLB mag zelf immers geen medische behandeling ("therapie") verzorgen. Daarvoor moet men zich steeds tot de huisarts of eventueel een specialist richten. Die zorgt er dan voor dat de medische problemen aangepakt worden.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""