Voor wie?

 

Jijzelf, je ouders, de leerkrachten en directie kunnen bij het CLB terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Samen zoeken we naar antwoorden en oplossingen voor jouw vraag.

 

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leerkrachten, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de directeur, ...

Het CLB start een begeleiding als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leraar zijn, maar ook jijzelf of je ouders. Wacht niet tot er een oplossing komt maar neem zelf het initiatief. Het CLB zoekt naar de minst ingrijpende hulp. We gaan dus niet altijd doorverwijzen, maar zoeken steeds eerst naar oplossingen in jouw omgeving.

Het CLB start in de meeste gevallen pas een begeleiding als je ouders of jijzelf (als je +12 bent) hier toestemming voor geeft. Als je vaak ongewettigd afwezig bent, is het CLB verplicht een begeleiding te starten, zelfs als je geen toestemming geeft.

 

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""