Wanneer naar het CLB?

 

Je kan contact opnemen met het CLB als je je zorgen maakt of vragen hebt.

Bij problemen of vragen spreek je best eerst je leerkracht aan. Misschien kan hij of zij je al op weg helpen of bespreekt hij of zij met jou de mogelijkheid om het CLB in te schakelen.

Je kan ook altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker.

Soms neemt het CLB ook zelf initiatief, als je bijvoorbeeld vaak spijbelt of bij besmettelijke ziekten.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""