Wat gebeurt met je vraag?

Bekijken wie je vraag opneemt

Een vraag kan op drie manieren bij het CLB terecht komen: via je school, via je ouders of van jou zelf.

We kijken eerst wie jou het best kan helpen met jouw vraag: dat kan een leerkracht zijn of de leerlingenbegeleider van de school of iemand van het CLB-team.

 

Wat doen we met jouw vraag?

We bekijken samen jouw vraag: wat zijn je zorgen, wat gaat er goed, wat heb je al geprobeerd, wat verwacht je…

In het gesprek overlopen we samen met jou hoe we verder gaan. Wij houden altijd rekening met jouw mening.

 

Wij bespreken jouw vraag op het CLB-team om te bekijken hoe we je best verder kunnen helpen.

Soms kunnen we snel advies geven en soms is er verder onderzoek nodig. Dit onderzoek kan een gesprek zijn, een observatie, een testing, een vragenlijst…

 

Tenslotte brengen we in kaart wat je nodigt hebt om verder te kunnen.

Als jij er klaar voor bent en je hebt meer hulp nodig dan zoeken we samen naar de gepaste hulp.

Als we er niet uit geraken samen met jou, je mama, je papa of beide ouders dan kan het CLB-team  beslissen om hulp in te schakelen. Dit komt niet veel voor. Dit gaat enkel om verontrustende situaties. Ook dan blijf je op de hoogte over wat er met je vraag gebeurt.

 

Het is niet de bedoeling dat wij een langdurige begeleiding opstarten.

 

Toestemming en beroepsgeheim

Als je nog geen 12 jaar bent hebben wij de toestemming van je ouder(s) nodig om met jou in gesprek te gaan. Bij problemen met je ouder(s) kunnen we hierop een uitzondering maken.

Als je reeds 12 jaar of ouder bent dan heb je geen toestemming van je ouder(s) nodig om met het CLB te praten.

 

Omdat wij gebonden zijn aan beroepsgeheim bespreken we welke informatie er tussen ons blijft en welke informatie er mag besproken worden met je ouder(s) of de school.

We proberen hierbij jouw tempo te respecteren.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""