Wat gebeurt met je dossier?

Vanaf de dag dat je naar school gaat, start het CLB dat verbonden is aan die school een dossier voor je op. Meestal is dit dus rond de leeftijd van 2,5 jaar.  Elke leerling heeft immers recht op een dossier.

In het CLB-dossier staat het 'hulpverleningsverloop'. Dit betekent kortweg dat alle stappen die gezet worden voor een bepaalde leerling ook genoteerd worden. Dit levert een handig overzicht op! Wie is betrokken, wat is er reeds gebeurd,...

Ondermeer volgende gegevens komen aan bod:

· wie ben je, waar woon je, hoe kunnen we je bereiken, jouw gezin, …
· conclusies en afspraken uit onze gesprekken en resultaten van onderzoeken
· gegevens aan ons bezorgd door andere mensen die bij je begeleiding betrokken zijn,…

 De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel gegevens opnemen die van belang zijn voor de begeleiding.

Je mag zelf gegevens laten toevoegen aan je dossier.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""