Inzage in dossier

 

Als je jonger bent dan 12 jaar

Mag je je dossier lezen?

Normaal gezien mogen alleen je ouders en de CLB-medewerkers je dossier lezen. Jijzelf mag pas in je dossier kijken als je 12 jaar bent. Zou je dit toch vroeger willen, dan zal je moeten kunnen uitleggen aan je ouders en aan de CLB-medewerker dat je weet dat dit goed is voor jou.
Niet alles wat in het CLB-dossier staat mag door je ouders of door jezelf worden gelezen. Wat mag je niet inkijken?
- Wat niets met jou te maken heeft, maar met iemand anders bv. je leerkracht;
- Wat iemand in vertrouwen aan de CLB-medewerker gezegd heeft;
- Wat opgesteld is voor gerechtelijke overheden.

Als je je dossier wil inkijken, moet de CLB-medewerker binnen de 10 werkdagen met jou of je ouders daarvoor een afspraak maken, rekening houdend met de vakantieperiodes.
De CLB-medewerker moet de tijd krijgen om na te gaan welke gegevens jullie kunnen bekijken. Je mag dus niet verwachten dat je tijdens een gesprek zomaar je dossier kan inkijken.
Over het inkijken van resultaten van de medische onderzoeken bij het CLB beslist de dokter samen met de verpleegster van het CLB.

Mag je een kopie van je dossier vragen?

Dat mag. Van alles wat je mag inkijken, kan je ook een kopie krijgen. Soms is dit niet zo gemakkelijk omdat er op een bladzijde bv. zaken staan die je wel mag zien en andere zaken die je niet mag zien. Wil je toch daarvan iets op papier, dan kun je een samenvatting vragen.
Let wel op: die kopie of samenvatting mag enkel gebruikt worden om jou te helpen.

Je mag zelf ook vragen dat dingen die jij vertelt niet mogen gelezen worden door andere mensen.

Misschien wil je wel iets aan de CLB-medewerker vertellen, waarvan je liever hebt dat je ouders dit niet te weten komen. Dat kan. Als het belangrijk is zal de CLB-medewerker dit toch in je dossier opschrijven, maar het niet laten zien aan je ouders of andere mensen.

Wat gebeurt er met je dossier als je van school verandert?

Als je van school verandert, wordt je dossier bezorgd aan het CLB dat samenwerkt met je nieuwe school.
Willen je ouders dat niet, dan kunnen ze dit tegenhouden. Dit moet dan wel gebeuren binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving in je nieuwe school. Je ouders nemen dan contact op met je CLB-medewerker van je school.
Sommige gegevens worden altijd doorgegeven, zelfs als je ouders niet willen dat je dossier wordt doorgegeven naar het andere CLB.

 

Als je ouder bent dan 12 jaar

Als je hulp krijgt van het CLB, dan wordt hiervan een dossier opgesteld. Dat wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. 

Wie heeft toegang tot het dossier?

Iedereen die in een dossier wordt vermeld, heeft toegang tot dat dossier. Omwille van de privacy heb je enkel toegang tot je eigen gegevens en niet tot die van anderen.
Jij hebt altijd recht om te weten wat in jouw dossier staat. Als je toegang vraagt, moet de CLB-medewerker daar binnen de 10 werkdagen voor zorgen.
Je ouders hebben niet automatisch recht om jouw dossier in te kijken. Daarvoor moet jij hen de toestemming geven.
De CLB-medewerkers die het dossier zelf samenstellen en je begeleiden, hebben altijd toegang tot het hele dossier.
Wanneer de jeugdrechter een beslissing moet nemen, heeft hij altijd toegang tot het hele dossier.

Het recht op toegang wordt verleend door inzage in het dossier. Dit betekent dat je toegang hebt door middel van inzage in je dossier.
Jij hebt altijd het recht om te weten wat er over je wordt geschreven. Dat betekent echter niet dat je zomaar je volledige dossier mag lezen, er een kopie van kan krijgen of er mag naar kijken op het computerscherm.

Gegevens die enkel over jezelf gaan en tegelijk over personen die met je samenwonen (ouders, broers en zussen, ...) kan je in het dossier of op computer bekijken. Omgekeerd kunnen je ouders waarmee je samen woont, naast de informatie over zichzelf ook informatie bekomen over jou, voor zover die informatie over jullie samen gaat. De CLB-medewerker is verplicht toelichting te geven bij die gegevens, zodat ze voldoende duidelijk voor je zijn.

Voor gegevens die gaan over jou en personen waar je niet mee samenwoont, bestaat er een beperking op je toegangsrecht. Dit is de zogenaamde privacy-uitzondering. Hierbij is het de CLB-medewerker die oordeelt op welke manier je van deze gegevens op de hoogte wordt gesteld: eventueel mag je slechts een gedeelte van het dossier inkijken of word je op de hoogte gesteld via een gesprek of via een schriftelijk rapport.

Gegevens die alleen handelen over andere personen (dus niet over jou), mogen niet worden meegedeeld.
   
Gegevens die door anderen zijn meegedeeld, maar die de ander als strikt vertrouwelijk bestempelde, mogen niet worden meegedeeld.

Tenslotte mag je ook gegevens die je zouden kunnen schaden of documenten bestemd voor het gerecht niet inkijken.
   
Over het inkijken van gezondheidsgegevens beslist het medisch team van het CLB.

Kan je een kopie krijgen van je dossier?

Je kan een kopie krijgen van de gegevens die je mag inkijken. Maar, zoals hierboven vermeld, kan je niet altijd alle gegevens die in je dossier zijn opgenomen, inkijken.
Je kan ook enkel een kopie krijgen als dit samen gaat met een gesprek, waarin de CLB-medewerker uitleg kan geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Als je ouders bijvoorbeeld scheiden, mag er geen kopie van het dossier gebruikt worden. 

Wat gebeurt er met het dossier bij een verandering van school?

Idien je van school verandert, wordt je dossier bezorgd aan het CLB dat samenwerkt met je nieuwe school.
Als je dit niet wenst, kan je daartegen verzet aantekenen. Dit moet wel gebeuren binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving in de nieuwe school. Je kan dan contact opnemen met je CLB-medewerker van je school.

Sommige gegevens worden altijd doorgegeven, zelfs als je je verzet tegen het doorgeven van je dossier. Dit zijn gegevens over inentingen, medische onderzoeken en leerplichtbegeleiding.

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""