Wat is het CLB?

Voor wie?

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder,...), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen.

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB.

 

Wat?

We bieden informatie, hulp en kortdurende begeleiding.  Het centrum helpt ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.

 

In het CLB staat het belang en het welzijn van elke leerling centraal. Dit betekent ook dat al onze inspanningen ervoor zorgen dat een leerling de beste kansen krijgt. We hebben daarom ook extra aandacht voor leerlingen die door hun leefsituatie of achtergrond minder kansen krijgen om goed te ontwikkelen, te groeien en te leren. We hebben respect voor iedereen, ongeacht afkomst of religie.

 

Het CLB...

  • is gratis;
  • volgt de gezondheid van het kind op (door medisch onderzoek);
  • volgt de afwezigheden van de leerlingen op (leerplicht). Wanneer kinderen veel afwezig zijn op school, wordt dit gemeld door de school aan het CLB. Het CLB is dan verplicht om deze kinderen te begeleiden;
  • geeft informatie;
  • geeft advies en begeleiding op vraag;
  • houdt van elk kind een dossier bij. De ouders en het kind hebben het recht om het dossier in te kijken. We kunnen geen stappen ondernemen zonder dat de ouders en het kind dit weten. Vanaf 12 jaar kan het kind zelf beslissen of de ouders al dan niet informatie krijgen;
  • werkt in vertrouwen. We hebben beroepsgeheim, dit betekent dat we geen zaken doorvertellen als je dit niet wil.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""